hero image

Apps til indsamling.

I forbindelse med indsamlingen i 2015 har Plant endnu engang opdateret Røde Kors’ apps til indsamling for at give brugerne en bedre oplevelse, ligesom integrationen mellem app’en og Røde Kors’ systemer er blevet tættere.

Forud for Røde Kors’ landsindsamling i 2014 lykkedes det Plant med få velvalgte udvidelser til en eksisterende indsamlingsapp, at give Røde Kors et mere effektivt værktøj. Løsningens resultater inkluderede både, at indsamlerne fik en mere brugervenlig app og at Røde Kors opnåede et større overblik, samt gav nye muligheder for at engagere indsamlerne. Vigtigst af alt bidrog app’en til at øge det indsamlede beløb.

Brug for en ny donationskanal

I de seneste år er Røde Kors’ indsamlere i stigende grad blevet mødt af velvillige donorer uden kontanter på lommen. Behovet for en let tilgængelig digital donationskanal som supplement til den traditionelle indsamlingsbøsse har derfor i høj grad været til stede. Røde Kors havde derfor tidligere forsøgt sig med en app til indsamling, men løsningen savnede både brugervenlighed og mulighed for indsigt. Derudover var Røde Kors også interesserede i at kunne benytte app’en i forbindelse med deres gymnasieindsamling, hvilket ikke var oplagt med den eksisterende løsning.

En app til hvert behov

På baggrund af disse behov videreudviklede Plant derfor Røde Kors’ eksisterende app forud for landsindsamlingen i 2014. I samme omgang udviklede Plant en app, der udelukkende fokuserer på Røde Kors’ gymnasieindsamling. Efter videreudviklingen af den eksisterende app kunne indsamleren registrere sig under en given lokalforening og dernæst på indsamlingsdagen løbende følge med i takt med, at det indsamlede beløb steg. Ligeledes registrerer gymnasieeleven sig med den nye app under uddannelsessted og klasse og får, foruden muligheden for at følge med i indsamlingen, også lov til at dyste mod andre gymnasier og klasser. App’en blev udviklet til både iOS og Android.

Et ubesværet indsamlingsflow samt dashboard til overblik og aktivering

Indsamlingen via app foregår ved, at indsamler præsenterer sin telefon for donoren, der ved valg af beløb og indtastning af telefonnummer tilkendegiver sit bidrag. Donoren modtager herefter en sms, som blot skal bekræftes for at pengene havner i den digitale indsamlingsbøsse og dermed går til Røde Kors’ katastrofearbejde. Men det er ikke bare indsamleren, der kan følge med i udviklingen. Som en del af løsningen udviklede Plant et administrativt dashboard, hvorfra Røde Kors kunne følge med i antal indsamlere, konverteringstider, totalt indsamlet beløb og mere. Endvidere gav dashboardet Røde Kors muligheden for at sende opmuntrende og motiverende push-notifikationer til indsamlerne i løbet af indsamlingsperioden.

En ny donationskanal med et flot resultat

Indsamlings-app’en blev brugt til den årlige indsamling i 2014. Indsamlingen gav et flot resultat, og det lykkedes at overgå de tidligere års resultater. App’ens relevans som donationskanal blev derved bekræftet.