hero image

Ny hjemmeside for hele Danmarks Indsamling.

Danmarks Indsamling er et ambitiøst samarbejde mellem Danmarks Radio og 12 af landets største humanitære organisationer. Det overordnede mål er at gøre en ende på ekstrem fattigdom og halvere al øvrig fattigdom inden 2030. Siden Danmarks Indsamling blev afholdt første gang i 2007, har danskerne bidraget med mere end 870 millioner kroner, der har hjulpet flere end syv millioner mennesker til en bedre tilværelse og en lysere fremtid.

I forbindelse med indsamlingen er gennemsigtighed en altafgørende faktor og hjemmesiden er i denne forbindelse en vigtig informationskanal. Danmarks Indsamling offentliggør her alle årenes regnskaber samt uddybende projektbeskrivelser der løbende opdateres med de fremskridt de indsamlede penge har ført til.

Fokus på informationsarkitektur

På den gamle hjemmeside gik gennemsigtigheden og den gode fortælling tabt i en uoverskuelig og inkonsistent informationsarkitektur. Derfor hjalp Plant med at skabe nye rammer for det eksisterende indhold. Resultatet blev en logisk opdeling af sidens indhold i fem hovedkategorier, der hver især tjener et væsentligt formål ift. sidens forskellige målgrupper.

Engagerende artikelvisning

For at fremhæve den gode historie om de fremskridt Danmarks Indsamling hvert år bidrager til designede Plant en artikelvisning, der har til formål at skabe en overskuelig og engagerende læseoplevelse på tværs af forskellige enheder. På den måde bliver det klart og tydeligt for den besøgende at pengene fra Danmarks Indsamling bliver benyttet til at skabe virkelige fremskridt for verdens fattigste.

Brugervenlig backend

Da Danmarks Indsamling består af flere organisationer var det vigtigt at redigering af sidens indhold blev en let og forståelig opgave for redaktører med forskellige forudsætninger. Plant har derfor gjort en ekstra indsats for at skræddersy WordPress-installationen, så løsningen også er brugervenlig under overfladen.