hero image

App til depressionsramte.

Plant har i samarbejde med den internationale medicinalvirksomhed Eli Lilly udviklet app’en Let’s Talk til iOS og Android. App’en er et redskab til depressionsramte, der igennem en række features, såsom en humørdagbog, informationsvideoer og medicin-remindere, hjælper til personlig indsigt samt en bedre dialog med lægen. Let’s Talk er foreløbig blevet udrullet på ni europæiske markeder.

Hver femte dansker får en depression

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen bliver hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i livet ramt af en depression. Udfordringen ligger ikke i at finde generelle oplysninger om depression, men det kan være svært at finde nøglen til den enkeltes depression. Af denne årsag ønskede Eli Lilly at udvikle et værktøj, der kunne støtte og rådgive depressionsramte individuelt, og samtidig afhjælpe en bedre dialog med egen læge.

Et værktøj til dialog

Eli Lilly kom derfor til Plant med udviklingsopgaven, og app’en Let’s Talk blev dernæst til som et resultat af et samarbejde imellem Plant og medicinalkoncernen. Let’s Talk er et værktøj til at hjælpe depressionsramte med at forstå deres egen depression og finde vej ud af den. App’en indeholder bl.a. konkrete redskaber såsom humørregistrering og medicindagbog, der kan vises til lægen på telefonen som led i konsultationen.

Depressioner kan være meget forskellige af natur, og dette hjælper derfor lægen med at finde den rette behandling til den pågældende patient. Brugeren kan via app’en sætte påmindelser for både medicin og humørregistrering, og humøret kan løbende følges på humørgrafen. Som et ekstra selvhjælps-element indeholder app’en gode råd til kost, motion og søvn. Let’s Talk er udviklet i faglig sparring med psykiater Bodil Andersen og Depressionsforeningen.

Udrullet i ni europæiske lande

I løbet af 2013 blev Let’s Talk udrullet på ni af Eli Lillys største europæiske markeder. Som et led i en fremtidssikrende strategi har Plant videreudviklet app’en, så den nemt kan versioneres til lokale forhold og sprog.