hero image

App til Læger uden Grænsers første landsindsamling.

I maj 2016 afholder Læger uden Grænser sin første landsindsamling i Danmark. Plant har i samarbejde med Kommunikationsbureauet København designet og udviklet en app hvor man som indsamler kan modtage SMS-donationer, se sin indsamlingsrute, indtaste sin kontantdonation og se sit samlede resultat.

Bliv læge for en dag og vær med til at redde liv

Læger uden Grænser er verdens største medicinske nødhjælpsorganisation. De hjælper ofre for krige, konflikter og katastrofer, og kæmper for adgang til livsvigtig medicin og behandling. Desuden mener de, at alle har ret til lægehjælp – uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold. Søndag den 29. maj 2016 står flere tusinde danskere sammen om dette formål og samler ind i deres lokalområde.

En app der supplerer den fysiske indsamlingsbøsse

Tanken bag app’en er at hjælpe og motivere indsamlerne på dagen, samt supplere den fysiske indsamlingsbøsse og dermed imødekomme de mange donorer, der ikke har kontanter på sig, når de åbner døren for indsamlerne. Selve donationsprocessen er nem: Donoren vælger et beløb i app’en, indtaster sit telefonnummer, og modtager derefter en SMS-besked, som der blot skal siges “OK” til.

En hybrid app til iOS og Android med WordPress som CMS

App’en er udviklet som en hybrid-app med framework’et Ionic. Dette giver størst mulig udnyttelse af kodebasen på tværs af iOS og Android, da størstedelen af app’en er bygget med HTML, JavaScript og CSS. WordPress fungerer som CMS for app’en og giver Læger Uden Grænser mulighed for at opdatere app’ens indhold, se værdifuld statistik over donationer og udsende push-beskeder til app’ens brugere.